دانشگاه ایرانیان دانشگاه ایزانیان
 • مرجع شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان

  نویسنده: Bragg, Steven M
  مترجم: دکتر محسن قره خانی، حسین صامعی
  ناشر: آریانا قلم فصل/صفحه: 14  فصل / 312 صفحه
  سال چاپ: 1393 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 2 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 215,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک

  نویسنده: دکتر محسن قره خانی، زهرا ماجدی، سید محمدرضا اسماعیلی
  مترجم: ----
  ناشر: انتشارات آتی نگر فصل/صفحه: 5  فصل / 135 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: به همراه لوح فشرده
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 200,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • شبکه های پیچیده (نظریه ها و کاربردها)

  نویسنده: Ernesto Estrada
  مترجم: مهندس خبات عبدی، مهندس سجادشیرملکی، مهندس مائده حاجی آقامحسنی
  ناشر: انتشارات آتی نگر فصل/صفحه: 12  فصل / 352 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 250,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • پروتکل های امنیتی و رمزنگاری

  نویسنده: مهندس معصومه اکرمی نسب
  مترجم: ----
  ناشر: انتشارات آتی نگر فصل/صفحه: 11  فصل / 206 صفحه
  سال چاپ: 1396 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 160,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • پیچ و مهره بیمه اتکایی

  نویسنده: کیت رایلی
  مترجم: دکتر محسن قره خانی، فاطمه نصیری
  ناشر: انتشارات آتی نگر فصل/صفحه: 10  فصل / 189 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 200,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • راهنمای فرمول های مالی

  نویسنده: Tomas Kipra
  مترجم: فاطمه نصیری، سمانه عزیز نصیری، زهرا ماجدی، دکتر محسن قره خانی
  ناشر: انتشاات آتی نگر فصل/صفحه: 31  فصل / 430 صفحه
  سال چاپ: 1396 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 360,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • قرآن و علم نوین؟ سازگار یا ناسازگار

  نویسنده: دکتر ذاکر نایک
  مترجم: امیر مسعود رحمانی، ثریا رحمانی، محمدرضا مصباحی
  ناشر: انتشارات لاهوت فصل/صفحه: 13  فصل / 97 صفحه
  سال چاپ: 1396 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 040,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • امنیت شبکه

  نویسنده: مهندس غلامحسین قاسمی، مهندس محمدعلی بهرامیان، مهندس سامیه خسروی، مهندس محسن صابری
  مترجم: ----
  ناشر: انتشارات وینا فصل/صفحه: 11  فصل / 230 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 160,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب