دانشگاه ایرانیان دانشگاه ایزانیان
 • راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک

  نویسنده: دکتر محسن قره خانی، زهرا ماجدی، سید محمدرضا اسماعیلی
  مترجم: ----
  ناشر: انتشارات آتی نگر فصل/صفحه: 5  فصل / 135 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: به همراه لوح فشرده
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 200,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • شبکه های پیچیده (نظریه ها و کاربردها)

  نویسنده: Ernesto Estrada
  مترجم: مهندس خبات عبدی، مهندس سجادشیرملکی، مهندس مائده حاجی آقامحسنی
  ناشر: انتشارات آتی نگر فصل/صفحه: 12  فصل / 352 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 250,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • پیچ و مهره بیمه اتکایی

  نویسنده: کیت رایلی
  مترجم: دکتر محسن قره خانی، فاطمه نصیری
  ناشر: انتشارات آتی نگر فصل/صفحه: 10  فصل / 189 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 200,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • امنیت شبکه

  نویسنده: مهندس غلامحسین قاسمی، مهندس محمدعلی بهرامیان، مهندس سامیه خسروی، مهندس محسن صابری
  مترجم: ----
  ناشر: انتشارات وینا فصل/صفحه: 11  فصل / 230 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 160,000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب