هنر مذاکره

انسان، مخلوقی است اجتماعی و هوشمند. لازمه زندگی اجتماعی، داشتن ارتباط و زیستن با دیگران است. اگر بخواهیم این ارتباط مادام العمر را خوب و مفید اداره کنیم باید ابزار آن را بشناسیم و این ابزار چیزی نیست جز مذاکره.
هر روز که می گذرد ارتباطات انسانی، گسترده تر و پیچیده تر می شود و افرادی که ما در مذاکرات گوناگون زندگی خود، روبروی آنها می نشینیم، مهارت، تسلط و توان بیشتری در مذاکره می یابند. ما باید برای اداره خوب و موفق این ارتباطات گسترده و پیچیده و برای خروج موفقیت آمیز از اتاق مذاکره، مذاکره علمی و اصولی را بیاموزیم.
اهمیت مذاکره در جهان آکنده از رقابت و سودجویی امروز، باعث شده است اصول، فنون و هنر مذاکره موضوع کتابها و مقالات و همایشهای مختلف باشد. این کتاب نیز حاصل گردآوری جدیدترین مقالات در این حوزه است و امید است مطالعه آن برای تمام کسانی که در هر جنبه ای از زندگی روزانه خود نیازمند مذاکره هستند، مفید واقع شود.