امنیت شبکه

گسترش رو به رشد شبکه های کامپیوتری در سازمان ها و همچنین اتصال بسیاری از شبکه های محلی و کوچک به شبکه جهانی اینترنت، شبکه ها را به بستری پر مخاطره در تبادل داده ها تبدیل کرده است. هدف از ارائه این کتاب، آشنایی دانشجویان با مخاطرات، تهدیدها و حملات احتمالی در شبکه های کامپیوتری و همچنین آشنایی با روش های حفاظت داده ها و منابع در شبکه ها است. ساز و کارهای امنیتی و پروتکل های متعددی که در لایه های مختلف شبکه ( لایه شبکه، لایه انتقال و لایه کاربرد ) مطرح شده اند در این کتاب مرور می شوند. به علاوه، امنیت در شبکه های بی سیم و شبکه های نسل آتی ( NGN) نیز مورد بررسی اجمالی قرار می گیرند. پس از مطالعه این کتاب بینش مناسبی در این موارد خواهید داشت:
    • شناخت روش های متعدد رمزنگاری متقارن و نامتقارن و کاربرد هر کدام
    • آشنایی با ابزارهای تأمین امنیت شبکه های محلی و سیستم تشخیص مزاحمت
    • آشنایی با سازوکارهای موجود امنیتی در لایه های مختلف شبکه
    • توان استفاده از کتابخانه های موجود رمزنگاری در برنامه های کاربردی