علم شبکه

شبکه ها در همه جا هستند، از اینترنت، شبکه برق، شبکه مولکولی، تا شبکه های اجتماعی و شبکه های عصبی که وجود فیزیکی ما را تعیین می کنند. این کتاب متنی که توسط آلبرت بارباسی نوشته شده است شبکه های زیادی را پوشش می دهد و در موضوعاتی مثل فیزیک، مهندسی، علوم اجتماعی، پزشکی و غیره قابل استفاده است. در این کتاب موضوعات متنوعی بررسی می شود از شش درجه جدایی تا چرا شبکه ها در مقابل شکست های تصادفی استحکام دارند، تا چگونگی انتشار ویروس هایی مثل ابولا و H1N1 و اینکه چرا دوستان ما از ما بیشتر رفیق دارند؟ بعداز مطالعه این کتاب بینش مناسبی در این موارد خواهید داشت: روش های مدل سازی شبکه ها- تصادفی و مقیاس آزاد استحکام شبکه ها و روش های ساخت شبکه های مستحکم کشف اجتماعات از شبکه های بزرگ مفاهیم انتشار و روش های جلوگیری از انتشار ویروس ها در شبکه ها