دانشگاه ایرانیان دانشگاه ایزانیان
 • مرجع شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان

  نویسنده: Bragg, Steven M
  مترجم: دکتر محسن قره خانی، حسین صامعی
  ناشر: آریانا قلم فصل/صفحه: 14  فصل / 312 صفحه
  سال چاپ: 1393 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 2 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 430000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک

  نویسنده: دکتر محسن قره خانی، زهرا ماجدی، سید محمدرضا اسماعیلی
  مترجم: ----
  ناشر: انتشارات آتی نگر فصل/صفحه: 5  فصل / 135 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: به همراه لوح فشرده
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 400000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • شبکه های پیچیده (نظریه ها و کاربردها)

  نویسنده: Ernesto Estrada
  مترجم: مهندس خبات عبدی، مهندس سجادشیرملکی، مهندس مائده حاجی آقامحسنی
  ناشر: انتشارات آتی نگر فصل/صفحه: 12  فصل / 352 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 500000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • پروتکل های امنیتی و رمزنگاری

  نویسنده: مهندس معصومه اکرمی نسب
  مترجم: ----
  ناشر: انتشارات آتی نگر فصل/صفحه: 11  فصل / 206 صفحه
  سال چاپ: 1396 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 440000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • پیچ و مهره بیمه اتکایی

  نویسنده: کیت رایلی
  مترجم: دکتر محسن قره خانی، فاطمه نصیری
  ناشر: انتشارات آتی نگر فصل/صفحه: 10  فصل / 189 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 400000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • راهنمای فرمول های مالی

  نویسنده: Tomas Kipra
  مترجم: فاطمه نصیری، سمانه عزیز نصیری، زهرا ماجدی، دکتر محسن قره خانی
  ناشر: انتشاات آتی نگر فصل/صفحه: 31  فصل / 430 صفحه
  سال چاپ: 1396 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 720000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • قرآن و علم نوین؟ سازگار یا ناسازگار

  نویسنده: دکتر ذاکر نایک
  مترجم: امیر مسعود رحمانی، ثریا رحمانی، محمدرضا مصباحی
  ناشر: انتشارات لاهوت فصل/صفحه: 13  فصل / 97 صفحه
  سال چاپ: 1396 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 80000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • علم شبکه

  نویسنده: Barabasi, Albert-Laszlo
  مترجم: رضا سعیدی نیا
  ناشر: کانون نشر علوم فصل/صفحه: 10  فصل / 486 صفحه
  سال چاپ: 1396 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 1500000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • استعاره های بازاریابی

  نویسنده: پروفسور جرالد زالتمن
  مترجم: دکتر افشین قنبری، مهندس علی اکبری، مهندس روح الله دالوند، مهندس احسان قنبری، مهندس محمد شهاب
  ناشر: کانون نشر علوم فصل/صفحه: 10  فصل / 137 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده:
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 400000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • هنر مذاکره

  نویسنده: دکتر شهلا برجعلی لو
  مترجم: ----
  ناشر: کانون نشر علوم فصل/صفحه: 6  فصل / 69 صفحه
  سال چاپ: 1397 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 200000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • اصول و چالشهای کار تیمی

  نویسنده: دکتر شهلا برجعلی لو
  مترجم: ----
  ناشر: کانون نشر علوم فصل/صفحه: 18  فصل / 142 صفحه
  سال چاپ: 1397 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 400000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • مدیریت منابع انسانی روندهای نو و چالش های پیش رو

  نویسنده: دکتر شهلا برجعلی لو
  مترجم: ----
  ناشر: کانون نشر علوم فصل/صفحه: 4  فصل / 202 صفحه
  سال چاپ: 1398 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 540000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • ایده های نو در کارکردهای مدیریت منابع انسانی

  نویسنده: دکتر شهلا برجعلی لو
  مترجم: ----
  ناشر: کانون نشر علوم فصل/صفحه: 4  فصل / 268 صفحه
  سال چاپ: 1398 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 720000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب
 • امنیت شبکه

  نویسنده: مهندس غلامحسین قاسمی، مهندس محمدعلی بهرامیان، مهندس سامیه خسروی، مهندس محسن صابری
  مترجم: ----
  ناشر: انتشارات وینا فصل/صفحه: 11  فصل / 230 صفحه
  سال چاپ: 1395 لوح فشرده: ندارد
  ویرایش: 1 خلاصه کتاب: جهت مشاهده کلیک کنید
  قیمت 320000  ریال
  تعداد سفارش:   (جلد)
  سفارش کتاب