کلام آخر - 52 درس به یاد ماندنی رهبری

این کتاب شامل طیف گسترده ای از درس ها و آموزه های مختلف عملکردی در کسب و کارهاست. از همه مهم تر اینکه این درس ها برای ساختن مشاغل بهتر، مفید هستند. مواردی که همگی ثابت شده اند.